15 resultaten voor auteur: Willem Pronk


Familie Illiic in Bosnië nieuw huis

Juist als het om gezinnen met kinderen gaat willen we er alles aan doen om hen te helpen. Voor een zestal gezinnen was de woningnood zo triest, dat we dit jaar met een grote groep vrijwilligers aan de slag zijn gegaan om voor hen een verschil te maken. Het afgelopen jaar is er keihard gewerkt en is bij 4 gezinnen de woonsituatie drastisch verbeterd. (meer…)

Open het huis voor de weduwen van Srebrenica

Wanneer neem je als hulporganisatie een besluit om over te gaan tot actie en het NIET bij woorden te laten? Onderstaand relaas is  voor Stichting Proplan de reden om haar missie serieus te nemen, ‘Help die geen helper hebben….’ en aan de gang te gaan; temeer daar we de enigen zijn die wereldwijd naar de weduwen van Srebrenica omzien. Lees het  interview en het plan van aanpak om een zorgcentrum voor deze weduwen mogelijk te maken. (meer…)

430 patiënten, 40 graden en….. geen water

De zomerperiodes in Bosnië kunnen enorm warm zijn en temperaturen van 40 graden of meer zijn geen uitzondering. Het gevolg is een tekort aan water. Daarom draait de gemeentelijke watervoorziening tijdens deze hitte de kraan gewoon dicht….. en komt er ook in het zorgcentrum Emmaus met ruim 430 patiënten geen druppel water meer uit de kraan. Dat kan natuurlijk niet. In Bosnië is de zorg aan mensen met een beperking dan niet te vergelijken met die in Nederland. Vrijwel alle zorg vindt in Bosnië plaats via de overheid en daar valt wel het één en ander over te zeggen. Het private Zorgcentrum MFS Emmaus in Bosnië is daar een grote uitzon...

‘Hulp in woningnood Bosnië’

Voor veel gezinnen in Bosnië is hun woonsituatie erg schrijnend. Juist als het om gezinnen met kinderen gaat willen we er alles aan doen om hen te helpen. Voor een vijftal gezinnen is hun woningnood zo triest dat we nog dit jaar echt een verschil voor hen gaan maken. Ze kunnen het haast niet geloven, een droom die uitkomt. Welk gezin mag op uw steun gaan rekenen?       De familie Huseinović De eerste familie betreft het gezin van Mehdin en Alma Huseinović – in het dorp Glogova niet ver van Bratunac en 3 kinderen. Situatie: Een woning met 1 kamer beneden. Doel: Op de zolderverdieping voor de kinderen een goede sla...

Hulp voor psychiatrisch ziekenhuis in Modrica, Bosnië!

Hulp voor psychiatrisch ziekenhuis in Modrica. Kapotte ramen en deuren, een auto voor patiëntenvervoer die door een overstroming total loss was… De sanitaire situatie liet zwaar te wensen over. In de zomer een acuut waterprobleem (vaak is het dan 35 graden of meer) en regelmatig draait het nutsbedrijf dan de watertoevoer dicht in heel de stad. Waar begin je? Het kleine beetje extra steun dat men daar van de overheid voor had losgepeuterd, was bij lange na niet voldoende om zelfs maar de ergste problemen aan te pakken. Het psychiatrisch ziekenhuis in Modrica, waar men de zorg draagt voor ongeveer 250 chronisch (kwetsbare) psychiatrische patiënten, ...

Bouwstenen voor de toekomst van vier broers

    Vier broers zoeken onderdak In 2006 verloren de Bosnische broers Elmedin, Elvedin, Sejfo en Hamid Valjevachun hun vader. Daarmee was de ramp in hun leven nog niet voorbij. In 2009 werd hun moeder uit de ouderlijke macht gezet wegens grove nalatigheid ten aanzien van haar kinderen. Via een pleeggezin konden de broers in eerste instantie bij elkaar blijven. Maar helaas, door de economische situatie in Bosnië waren de pleegouders niet meer in staat om de noodzakelijke zorg aan de broers te kunnen geven.  Ze leefden in een staatsweeshuis wat absoluut niet bijdraagt aan een goed en gezond toekomstperspectief. Het zijn vier gezonde ...

90 Voedselpakketten voor arme gezinnen

Ook in 2016 hebben wij weer levensmiddelen ingezameld voor voedselpakketten bestemd voor de allerarmsten Onze jaarlijkse actie waarin we levensmiddelen inzamelen voor arme mensen in Bosnie en Servie is al weer achter de rug. Voor de kerst kunnen we hiermee veel mensen blij maken met een voedelpakket. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voedselpakketten het jaar rond Niet alleen in de Adventtijd verstrekken we voedselpakketten. Tijdens het bezoeken van eenzame en arme ouderen delen wij ook voedselpakketten uit. Dit betreft voedselpakketten voor alleenstaanden ouderen die 25 euro per stuk kosten. Daarnaast zorgt Stichting Proplan al heel wat jaren dat de ...

Bijbelweek voor Roma-kinderen in Servië

Bijbelweek voor Roma-Kinderen in Servië. Onlangs werd er met steun van Stichting Proplan een bijbelweek georganiseerd voor kinderen uit een kleine protestantse kerkgemeenschap van Roma in Zemun, vlakbij Belgrado. De Roma vormen de grootste niet-Slavische minderheid en hebben het zwaar te verduren in Servië. Ze worden nog steeds gediscrimineerd en leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De voorganger van genoemde kerkgemeenschap, zelf een Roma, zet zich met hart en ziel in voor het lot van deze mensen. Voor enkele tientallen kinderen organiseerde hij met hulp van Stichting Proplan een vakantie- en bijbelweek, wat een welkome afwisseling vormt ...

Huizenbouw voor de allerarmsten

Bouwprojecten: nieuwe huizen in Bosnië Stichting Proplan heeft samen met Verdouw Bouwprojecten een aantal huizen kunnen bouwen in Bosnië. Hieronder geven we u kort een indruk van de gerealiseerde projecten. Een huis voor de familie Šabanovic, Tuzla, Bosnië Een tijdje terug kon u al iets lezen over de plannen en de eerste voorbereidingen voor de bouw van een huis voor de familie Šabanovic, nabij Tuzla in Bosnië. Met hulp van een groep Nederlandse vrijwilligers is een deugdelijke woning gebouwd inclusief fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Er is heel hard en met veel enthousiasme gewerkt en wij zijn dan ook trots om u nu te kunnen melden dat het ...

Evangelisatie in Bosnië: BOGaTI.net

Weer een project gelanceerd: evangelisatie! Onlangs is de website BOGaTI.net na maandenlange voorbereiding online gekomen met steun van Stichting Proplan. BOGaTI.net is een website met als doel het evangelie te verspreiden onder de Bosnische bevolking. Bovendien kunnen mensen via deze website en de bijbehorende Facebookpagina ervaringen uitwisselen of met anderen in contact komen. BOGaTI.net is natuurlijk in het Bosnisch, maar mocht u eens willen kijken: onderaan de pagina staat er een vertaalknop English en kunt u de inhoud in het Engels bekijken. Wij zijn heel blij dat de website nu eindelijk online is, langzamerhand steeds meer mensen weet te ...