Ontstaan & Doelstelling

Ontstaan Stichting Proplan

Stichting Proplan is formeel opgericht in 1997 als een initiatief van Willem Pronk. Daarvoor was het al vanaf 1992 actief als hulpverlener om voor vervoer te verzorgen voor heel wat NGO’s. In 1999 is ‘De Baanderij’ opgericht. Dit is een uniek centrum wat op non-profitbasis dienstbaar is aan hulporganisaties (vaak NGO’s genoemd). Kijk voor meer info op: debaanderij.nl.

Stichting Proplan is in hetzelfde pand in Gouda gevestigd als de De Baanderij. We zijn dankbaar dat veel bereikt is, maar er is geen enkele reden tot ‘achterover leunen’.

Doelstelling
Help die GEEN helper hebben met hulp, hoop en toekomst.
Motto
1% hulp is meer dan 100% medelijden

Vanaf het eerste begin is het werk van Stichting Proplan erop gericht dat er uitzicht komt voor kanslozen en de allerarmste. Het doorbreken van hun negatieve spiraal is een belangrijk speerpunt. Echter, je kan een euro maar één keer uitgeven en daarom willen we die hulp zo goed mogelijk geven. Deze uitgangspunten zijn ook de kernwaarden van Stichting Proplan.

Op een rijtje:

1) Duidelijk en transparant.
2) Bewogen om de ander.
3) Doe het zo goed mogelijk.
4) Duurzaam, ontvangen geld is voor hulp en hoop en niet voor het financieren van overhead.
5) Respect voor de ander en dus geen ‘vingertje’ voor een andere cultuur dan de onze.

Voorbeelden van ons werk

Dit is net zo concreet als het verhaal dat Jezus houdt over hoe iemand beroofd wordt en diverse mensen voorbij lopen, het zien gebeuren, en niemand iets doet.. Totdat er een persoon voorbij komt en wèl hulp biedt, terwijl dit zeker niet voor de hand lag dat juist deze persoon de nodige hulp gaat verlenen (de Barmharige Samaritaan).

  • We helpen met (micro)kredieten voor de aankoop van landbouwmateriaal, koeien, schapen of het mogelijk maken van een kleinschalig bedrijf;
  • Heb je geen (normaal) dak boven je hoofd dan zoeken we met de veldwerker wat mogelijk is om van helemaal niets of een krot een huis te maken;
  • Water… we kunnen niet zonder! Dit is nu een uitgesproken kernpunt van ons werk. Vervuild drinkwater geeft ziektes, enz. Soms helpen we een heel dorp, maar ook families zonder water worden al vele jaren geholpen na eerst een grondig onderzoek te hebben gedaan waar we moeten boren voor een goede kwaliteit water;
  • De extreme eenzaamheid en armoede van de bejaarde mensen zoals o.a. in de Krajina (grensgebied tegen Bosnië in Kroatië) en de weduwen van Srebrenica is schrijnend.  Na de oorlog zijn, met name de ouderen weer terug gekeerd naar de plek waar ze vaak generaties lang hebben gewoond. Hun kinderen zijn vaak – bij gebrek aan enig toekomstperspectief – niet teruggekeerd. De vele kapot geschoten huizen herinneren nog volop aan de burgeroorlog van ruim 20 jaar terug.  Deze mensen hebben alle hoop verloren en zoeken we op. Voor hen is dit een hoogtepunt en vaak de enige belangstelling in hun harde bestaan;
  • Andere specifieke doelgroepen zijn de alleenstaande vrouwen met kinderen, mensen met een psychische handicap, zieken en kinderen. Door armoede is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Al heel wat jaren worden 15 kinderen financieel geholpen om wel naar school te kunnen waardoor ze veel meer kansen hebben voor de toekomst. Daarnaast krijgen ze een rugzak met school- en toiletspullen, speelgoed en vaak ook een T-shirt.
    (U kunt ons hierbij helpen: klik hier voor info!). Hoe geweldig is het om een kind een toekomst te geven!

De focus is om met elke euro die ons wordt toevertrouwd te blijven werken aan onze doelstelling. Een geweldige uitdaging, maar volledig passend waarvoor we willen gaan!