Ontstaan & Doelstelling

Ontstaan Stichting Proplan

Stichting Proplan is formeel opgericht in 1997 te Alphen aan den Rijn door Willem Pronk en tot die tijd ondernemer in de automotive sector aldaar. Tijdens het ondernemerschap kwamen al diverse hulpprojecten op zijn weg en besloot hij op zijn 52e jaar zijn leven geheel anders in te richten wat leidde tot oprichting van Stichting Proplan. Om die reden is het statutaire adres ook te Alpen aan den Rijn.
De statuten van Stichting Proplan leest u hier.

Enkele jaren later richtte Willem Pronk het servicecentrum ‘De Baanderij’ op, een uniek centrum wat op non-profitbasis dienstbaar is aan tal van hulporganisaties (vaak NGO’s genoemd) over de hele wereld. Kijk voor meer info op: debaanderij.nl
Huisvesting Stichting Proplan.
Vanaf ontstaan ‘De Baanderij’ vinden alle activiteiten in ‘De Baanderij’ plaats aan de Industriestraat 1 te Gouda. Inmiddels bestaat het werk ruim 20 jaar. We zijn dankbaar dat veel bereikt is, maar er is geen enkele reden tot ‘achterover leunen’.

Doelstelling
Help die GEEN helper hebben met hulp, hoop en toekomst.
Motto
1% hulp is meer dan 100% medelijden

Vanaf het eerste begin is het werk van Stichting Proplan erop gericht dat er uitzicht komt voor kanslozen en de allerarmste. Het doorbreken van hun negatieve spiraal is een belangrijk speerpunt. Echter, je kan een euro maar één keer uitgeven en daarom willen we die hulp zo goed mogelijk geven. Deze uitgangspunten zijn ook de kernwaarden van Stichting Proplan.
Op een rijtje:

1) Duidelijk en transparant.
2) Bewogen om de ander.
3) Doe het zo goed mogelijk.
4) Duurzaam, ontvangen geld is voor hulp en hoop en niet voor het financieren van overhead.
5) Respect voor de ander en dus geen ‘vingertje’ voor een andere cultuur dan de onze.

Voorbeelden van ons werk
Dit is net zo concreet als het verhaal dat Jezus houdt over hoe iemand beroofd wordt en diverse mensen voorbij lopen, het zien gebeuren, en niemand iets doet.. Totdat er een persoon voorbij komt en wèl hulp biedt, terwijl dit zeker niet voor de hand lag dat juist deze persoon gaat de nodige hulp verlenen (bekend als ‘de Barmharige Samaritaan’).

  • We helpen met (micro)kredieten voor de aankoop van landbouwmateriaal, koeien, schapen of het mogelijk maken van een kleinschalig bedrijf;
  • Heb je geen (normaal) dak boven je hoofd dan zoeken we met de veldwerker wat mogelijk is om van helemaal niets of een krot een huis te maken;
  • Water… we kunnen niet zonder! Dit is nu een uitgesproken kernpunt van ons werk. Vervuild drinkwater geeft ziektes, enz. Soms helpen we een heel dorp, maar ook families zonder water worden al vele jaren geholpen na eerst een grondig onderzoek te hebben gedaan waar we moeten boren voor een goede kwaliteit water;
  • De extreme eenzaamheid en armoede van bejaarde mensen in Bosnië en in Servië en dan met name de weduwen van Srebrenica is schrijnend.  Hun kinderen zijn vaak – bij gebrek aan enig toekomstperspectief – niet teruggekeerd en daarom extreem eenzaam. Deze mensen zoeken we op en is voor hen een hoogtepunt in hun harde bestaan;
  • Andere specifieke doelgroepen zijn de alleenstaande vrouwen met kinderen, mensen met een psychische handicap, zieken en kinderen. Door armoede is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Al heel wat jaren worden 15 kinderen financieel geholpen om wél naar school te kunnen waardoor ze veel meer kansen hebben voor de toekomst. Daarnaast krijgen ze een rugzak met school- en toiletspullen, speelgoed en vaak ook een T-shirt.
    (U kunt ons hierbij helpen: Kijk onder ‘help mee’ voor info!). Hoe geweldig is het om een kind een toekomst te geven!

De focus is om met elke euro die ons wordt toevertrouwd te blijven werken aan onze doelstelling. Een geweldige uitdaging, maar volledig passend waarvoor we willen gaan!