Doneer geld

 

 

Eenmalige donatie

U kunt ons helpen met een eenmalige gift op het IBAN-rekeningnummer NL44 INGB 0004 3503 57 van Stichting Proplan. Als u gebruik maakt van internetbankieren dan kunt u ook aangeven aan welk doel u specifiek wilt meehelpen.

Automatische incasso

Periodiek geven? Klik hier voor het downloaden van ons machtigingsformulier.

Vijf jaar lang een gift geven?

Dan is uw gift is voor de belasting niet meer gemaximaliseerd maar geheel aftrekbaar, dus geen drempel of plafond, mits de looptijd dan tenminste vijf jaar is.

Bijvoorbeeld: U ondersteunt ons met een gift van € 12 euro per maand. Dat is € 144 euro per jaar. Wij ontvangen dit bedrag netto. Maar als u bereid bent uw donatie voor een periode van vijf jaar te registreren, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belastingen. Het belastingvoordeel bedraagt bij dit voorbeeld maar liefst € 74 euro.

Omdat dit erg interessant is wil de Belastingdienst dat er een schriftelijke verklaring tussen u als gever en Stichting Proplan als ontvanger. Tot eind 2013 was het noodzakelijk hiervoor een akte bij de notaris te laten opstellen. Sinds 2014 is dit niet meer nodig. Daarmee is periodiek schenken niet alleen makkelijker geworden, maar ook voordeliger. Dat formulier hier downloaden. Veel nuttige info kunt u ook hier vinden.

ANBI erkend

Schenken aan onze ANBI erkende stichting geeft veel fiscaal voordeel voor u. Geeft u minimaal 1% van uw (gezamenlijk) inkomen aan goede doelen dan kan het fiscale voordeel voor u oplopen tot wel 52% in de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u o.a. op de website van de belastingdienst.

Geven maakt gelukkig

Er zijn mensen die al jarenlang heel trouw elke maand een bedrag overmaken. Vaak ontroert het ons. Temeer omdat we weten dat sommigen het echt niet breed hebben. Daarom willen we u van harte bedanken voor uw liefdevolle bijdrage aan ons werk.

Maar ook voor degenen die ons jaarlijks helpen met een grotere gift, of u die ons hebt gemachtigd om maandelijks bij te willen dragen, voor iedereen geldt: heel hartelijk dank!