Schoolsponsorplan

school modrica

Kinderen hebben pas echt toekomstperspectief met ons ‘SchoolSponsorplan’.

De armoede is schrikbarend in Bosnië. Toekomst voor kinderen is dan echt niet vanzelfsprekend.  We zeggen vaak: ‘Jongeren hebben de toekomst’ ……
Maar heel wat gezinnen moeten het doen met een inkomen van nog geen 150 euro per maand en is het leven nauwelijks goedkoper dan bij ons.  Hoewel het lager onderwijs in principe gratis is wonen veel kinderen ver weg van de school en moeten vervoerskosten maken. (Al gauw 100 euro per kind)
Op hun 14e kunnen ze naar het vervolgonderwijs. Dan is scholing voor de allerarmsten vrijwel niet weggelegd. Met ons ‘SchoolSponsorplan’ helpen we al jaar den dag om ook die kinderen toekomst te geven want Stichting Proplan vindt dat ook zij de kans moeten krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen. Natuurlijk dromen ook zij van een goede toekomst wat uitsluitend kan door goed onderwijs. Doet u mee? Lager onderwijs per kind, per schooljaar kost voor de buskaart en een excursie 120 euro. Vervolgonderwijs kost aan boeken e.d. al gauw 700 tot 800 euro per jaar plus de vervoerskosten. We zien uit naar uw hulp!


- - "Schoolsponsorplan"