Geen strijkstok

Financieel: 100% besteding van giften aan goede doelen!

Stichting Proplan is afhankelijk van giften en Stichting Proplan is een 100% vrijwilligersorganisatie. Aan bestuur noch vrijwilligers worden salarissen of onkostenvergoedingen betaald. We kunnen u garanderen dat elke gift die Proplan ontvangt voor de volle 100% gaat naar het doel waar het voor gegeven is.

Waarom hebben wij geen cbf-keurmerk?

1. De penningmeester van het bestuur heeft jarenlange ervaring als accountant bij een gerenommeerd accountantskantoor;
2. Elk jaar wordt door een externe accountant (niet zijnde een bestuurslid) een ‘samenstellingsverklaring’ afgegeven over de verslaglegging en de jaarcijfers van het werk;
3. De kosten, alleen al voor het aanvragen van een cf-keurmerk, bedragen ruim € 5000 euro (tarief 2010). Dit bedrag besteden wij liever aan daadwerkelijke hulp. Voor dit bedrag kunnen wij bijvoorbeeld 33 families een hele winter van voedsel voorzien.
4. De cbf-kosten voor hertoetsing na 5 jaar en de jaarlijkse bijdragen over die 5 jaar zijn minimaal € 4290 euro (afhankelijk van hoogte fondsenwerving).
5. Stichting Proplan wil volledig transparant zijn: onder ‘bestuur en organisatie’ vindt u onze laatste twee jaarverslagen. Meer info gewenst? Laat het ons weten, we zijn u graag van dienst!

100% gegarandeerde besteding van giften aan goede doelen!