+31 182 67 01 67 /  /  Inschrijven nieuwsbrief Facebook

Welkom bij Stichting Proplan

Een stichting met een eenvoudig motto dat:
1% hulp nog altijd meer is dan 100% medelijden.

De spits van ons werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië. Landen met enorme 'lidtekens' door de burgeroorlog in het toenmalige Joegoslavië. Lijkt het in Kroatie aan de kust allemaal prachtig, ga 50 kilometer het binnenland in en de oorlog lijkt nog maar net ten einde. Al vanaf het ontstaan van Stichting Proplan (1997) was er maar één verlangen om juist daar hulp, hoop en toekomst te bieden. Met het vertrek van van de vele organisaties die tijdens de oorlog aktief waren werd het loodzwaar voor de meest kwetsbaren zoals kinderen, de getraumatiseerden, de allerarmsten, de mentaal en of lichaamlijk gehandicapten, enz. Kortom, hen die niet gezien worden. VOOR HEN HEBBEN WE OOG EN HART.

Door de jaren heen mocht veel gebeuren, huizen zijn gebouwd, vaak is een gezin voorzien van schoon drinkwater, ja..... tot zelfs een compleet dorp toe waar na 15 jaar weer schoon water uit de kranen komt. De jeugd heeft de toekomst maar hoe betaal je de schoolboeken met een inkomen van 100 euro als je dat al hebt? Ook proberen we toekomstperspectief te bieden aan kansarmen met een (micro)krediet.

We zijn dankbaar wat kon gebeuren maar willen graag doorgaan omdat meer en meer duidelijk wordt dat juist die mensen nog steeds 'niet gezien worden' terwijl deze landen in 'onze achtertuin' liggen.
Tel daarbij op dat in mei 2014 er een verschrikkelijke watersnood was wat voor 1 miljoen Bosniers leidde tot een nieuwe ramp. Dat ruim 50% van de beroepsbevolking ook nog eens werkeloos is plus dat het leven daar nagenoeg even duur is als hier betekent dat er geen enkele reden is tot achterover leunen.
 


Dit is wat we doen:

1) toekomst voor kinderen,
2) sociale zorg aan gezinnen,
3) bezoeken van extreem eenzame ouderen in de Krajina
    (grensgebied in Kroatië tegen de grens van Bosnië) 
4) armoede bestrijding met hulp van een (micro)krediet 
5) hulp aan onze (psychisch) gehandicapte medemens aldaar.


Hoe wordt dat concreet?

Met name door de 'No nonsens' aanpak en steeds voor ogen houden dat 'het goede veel is en niet het vele goed'. 
Belangrijk is om de ontvangers van hulp ook (mede)verantwoordelijk te maken waardoor echte veranderingen niet blijven steken in mooie plannen. Een kind naar school..... dat verandert gelijk de toekomst van een kind op een beter bestaan. Een alleenstaande moeder helpen met een maandelijks voedselpakket is net even wat zorgen minder. Ook is er een kledingwinkel waar voor weinig geld goede kleding via onze hulp kan worden gekocht, enz. Op die manier werken geeft aantoonbaar meer resultaten zodat het gebrek aan onderwijsmogelijkheden, goede gezondheidszorg en voedsel tot het verleden behoort.
Alle inzet zowel hier als daar gaat met vrijwilligers zodat de euro's goed terecht komen.

Drive. Zoals de bekende Moeder Teresa eens zei: 'Als mensen ziek en of hongerig zijn, geen onderdak hebben, voor een gehandicapte geen hulp is, een moeder geen kleding heeft voor haar kinderen, er geen geld is om naar school te gaan, de eenzaamheid iemand tot wanhoop drijft...... dan is dat NIET omdat God hen niet ziet maar wij als mensen die liefde van God niet zichtbaar maken'. Daar werkt Proplan aan en 'helpen hen die geen helper hebben'. Dit vertrekpunt is de missie van Stichting Proplan geworden.

Thuisbasis. Stichting Proplan maakt gratis gebruik van het centrum voor hulporganisaties 'De Baanderij' in Gouda, die ook het 'Goede Doelen Tank en Wasstation' exploiteert in Gouda met de unieke formule: 'U tankt en schenkt'. Hier kan ook kleding en schoenen worden gebracht.

Aangesproken? Waardeert u onze 'no nonsens' manier van werken? Help dan mee via een gift op het rekeningnummer IBAN NL44 INGB 0004 3503 57 (4350357) van Stichting Proplan. Of help mee en lees de mogelijkheden onder 'Steun ons'. Overigens: een gift van één euro, betekent één euro voor onze projecten, dat garanderen we u!  Wilt u onze jaarverslagen inzien? Klik dan hier. Stichting Proplan heeft een ANBI erkenning.

Nodig ons uit. Voor allerlei groepen in onze sameleving komen we met plezier naar u of jou toe en tonen een boeiende presentatie van het werk van Proplan.
Daarnaast versturen we twee keer per jaar onze nieuwsbrief. Aanmelden kan via de mail of een belletje.