De weduwen van Srebrenica

 

voedsel_ouderen_krajina3

De weduwen van Srebrenica

U kent de geschiedenis waarmee de weduwen in Srebrenica mee te maken hebben. In juli 1995 werd de enclave Srebrenica in Bosnië door de V.N. als een veilige enclave aangewezen en Dutchbat, onze Nederlandse soldaten hebben de taak om de bewoners te beschermen. Tijdens het slotoffensief wordt Srebrenica ingenomen, de mannen van de vrouwen gescheiden en voltrekt zich een drama; meer dan 8000 mannen worden omgebracht.

Elk jaar wordt op 11 juli de val van Srebrenica herdacht, maar de 8000 weduwen van Srebrenica die hun man bij deze val verloren, merken de dag na de herdenking weinig verandering in hun bestaan. Aan de gezichten is dat goed te zien; de pijn van hun leven staat er diep in gegroefd.Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage van de weduwen snakken naar hulp in hun eenzame bestaan. De weduwen die de moed hadden om terug te keren naar hun huis in Srebrenica zijn extreem eenzaam en hebben veel last van wat er is gebeurd.

Bezoekwerk

Het is tijd om de weduwen van Srebrenica niet verder aan hun lot over te laten. Het is nodig dat iemand die hen komt bezoeken, die een arm over hun schouder legt.Bezoekwerk aan deze weduwen om de eenzaamheid te doorbreken en luisteren naar hun schokkende verhalen is niet eenvoudig.  Voor de begeleiding van de vrouwen met nog lang niet verwerkte leed (PTSS) ervaren in de oorlog is een afgestudeerde psychologe gevonden. Zij gaat elke 14 dagen een bezoekje brengen aan 30 schrijnende situaties. Mede namens u gaat ze hulp, hoop en liefde brengen. Natuurlijk kost dat geld. Nodig is een (gebruikte) 4×4 auto, telefoon, laptop, wat medische apparatuur en dergelijke. Alle kosten op een rij in het eerste jaar, incl. kosten van de volledig gekwalificeerde psychologe komt het op een jaarbedrag van 30.500,- euro.
Het tweede jaar zijn er nauwelijks investeringen, dan hooguit de helft van dit bedrag.

De slogan van Proplan: 1% hulp altijd nog meer dan 100% medelijden is hier van toepassing. Samen met onze partner MFS Emmaus is een realistisch en haalbaar plan opgesteld en samen met u willen we ons daarvoor inzetten.


- - "De weduwen van Srebrenica"