Dit doen wij

Stichting Proplan zet zich al meer dan 20 jaar in voor de allerarmsten met het geven van hulp, hoop en toekomst ongeacht geloof, ras of etniciteit. De focus van ons werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië. Landen met enorme littekens door de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. We willen hier de meest kwetsbaren niet in de steek laten, zoals alleenstaande vrouwen met kinderen, mensen met een psychische handicap, zieken en kinderen. Denk aan:

  • Voedselpakketten voor de allerarmsten.
  • Bezoekjes en hulp aan extreem eenzame ouderen. De extreme eenzaamheid en armoede van bejaarde mensen in Bosnië en in Servië, met name de weduwen van Srebrenica is schrijnend. Deze mensen helpen we en zoeken we op, een hoogtepunt in hun harde bestaan.
  • Een (micro)krediet om de armoedespiraal te doorbreken. Bijvoorbeeld voor aankoop van landbouwmateriaal, koeien of schapen of het opstarten van een kleinschalig bedrijf met toekomstperspectief.
  • Zorgen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd van degenen die dit niet hebben
  • Hulp aan ouders, zodat hun kinderen naar school kunnen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de aankoop van schoolspullen en/of een buskaart. Hierdoor hebben kinderen weer een toekomst.
  • Directe ondersteuning aan zorginstellingen ten behoeve van mensen met een (psychische) beperking.

> Meer over ons


Onze projecten

Hulp Roma’s Servië

Voedselpakketten, noodhulp


Onze werkwijze

Via onze veldwerkers komt er een (maatschappelijk) probleem of vraagstuk op onze weg en kijken we of een effectieve oplossing kunnen bieden. Soms moeten we heel direct te hulp schieten, zoals bij de watersnood in 2014 of een ernstig zieke die NU medicijnen nodig heeft. Welke oplossing er ook nodig is, de verbetering moet significant zijn en een negatieve spiraal ombuigen waardoor dit bijdraagt aan het welzijn en de toekomst van de ontvanger.

Hulp met een maximaal effect
Stichting Proplan zet geld en middelen altijd op een kostenbewuste en effectieve wijze in, zodat hulp een maximaal effect heeft. Zo zullen ouders of verzorgers bijvoorbeeld nooit zelf geld ontvangen voor schoolboeken. Omdat we zeker willen weten dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het beoogde doel. Daarnaast werken we met vrijwilligers die geen onkosten- of reiskostenvergoeding ontvangen.

Grondige kennis lokale cultuur
Voor ons werk is een grondige kennis nodig van de cultuur van het land en specifiek van de lokale verhoudingen. We zijn er trots op dat we dit als kleine, maar actieve stichting kunnen en daardoor onze projecten succesvol afronden. Onze no-nonsense aanpak, ons lokale netwerk en het zelf ter plaatse aanwezig zijn, maakt dat meer dan 95% van elke euro terecht komt.

We willen niet vertrekken in het spoor van zoveel andere organisaties en doen wat we moeten doen. Want 1% hulp is nog altijd meer dan 100% medelijden. - Stichting Proplan

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]