Doneer geld

Er zijn zoveel redenen om donateur te worden van Stichting Proplan! Onze donateurs kiezen voor onze no-nonsense mentaliteit en voor hulp die aankomt. Stichting Proplan werkt alleen met vrijwilligers, er zijn dus geen salarissen, geen kantoorkosten en nauwelijks overhead. Kortom, u geeft een euro en die hele euro gaat naar het project. Al die projecten richten zich juist op ‘hen die geen helper hebben’.

EENMALIGE DONATIE?

Wilt u meehelpen met een eenmalige gift? Dat is geweldig! Uw gift is welkom via de groene iDeal button hieronder. Natuurlijk kunt u ook via uw eigen bank een bedrag overmaken op rekeningnummer NL44 INGB 0004 3503 57 van Stichting Proplan. Geeft u bij de omschrijving aan welk project u wilt ondersteunen?

DONATEUR WORDEN?

We zijn blij met een groep mensen die ons helpt als donateur met een gift. Daarmee hebben we een stabiele inkomstenbron en daardoor kunnen we projecten op langere termijn aangaan. Als donateur kunt u gebruik maken van een automatische incasso. Vul hiervoor ons machtigingsformulier in.

GIFTEN FISCAAL AFTREKBAAR

Vijf jaar lang een gift geven? Dan is uw gift is voor de belasting niet meer gemaximaliseerd maar geheel aftrekbaar, dus geen drempel of plafond, mits de looptijd dan tenminste vijf jaar is.

Bijvoorbeeld: U ondersteunt ons met een gift van € 12 euro per maand. Dat is € 144 euro per jaar. Wij ontvangen dit bedrag netto. Maar als u bereid bent uw donatie voor een periode van vijf jaar te registreren, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belastingen. Het belastingvoordeel bedraagt bij dit voorbeeld maar liefst € 74 euro.

Omdat dit erg interessant is, wil de Belastingdienst een schriftelijke verklaring tussen u als gever en Stichting Proplan als ontvanger. Dat formulier kunt u via deze link downloaden. Weten hoeveel u bespaart bij periodiek geven? Met de gemakkelijke calculator op anbi.nl/calculator heeft u dit in een paar seconden gedaan. Ook veel nuttige info vindt u op BerekenHet.nl.

ANBI erkend
Schenken aan onze ANBI erkende stichting geeft veel fiscaal voordeel voor u. Geeft u minimaal 1% van uw (gezamenlijk) inkomen aan goede doelen dan kan het fiscale voordeel voor u oplopen tot wel 52% in de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u o.a. op de website van de belastingdienst.

Geven maakt gelukkig

Er zijn mensen die al jarenlang heel trouw elke maand een bedrag overmaken. Die trouwe zorg ontroert ons. Temeer omdat we weten dat sommigen het echt niet breed hebben. Daarom willen we u van harte bedanken voor uw liefdevolle bijdrage aan ons werk. Maar ook voor degenen die ons jaarlijks helpen met een grotere gift, of u die ons hebt gemachtigd om maandelijks bij te willen dragen, voor iedereen geldt: heel hartelijk dank!