Judith & Sam gaan trouwen / get married

Judith & Sam gaan trouwen op 27 mei 2023. Als huwelijkscadeau vragen ze een bijdragen aan het geluk van Amra, wonend in Bosnië. Amra is nu 18 jaar oud en volgt het gymnasium. Maar toen Eric, de vader van Judith haar vier jaar terug ontmoette zat ze op een tuinbouwschool omdat er geen geld was voor hoger onderwijs.
Het huis waar ze woont was een bouwval, geen warm water, geen w.c. en douche, enz. Toch heeft Amra een heel leven voor zich. Ze is heel begaafd, slim, creatief en heel muzikaal, ze kan prachtig zingen!

Amra zal komend jaar (2024) haar examen gaan doen op het gymnasium. Elk schooljaar kost € 800,- en de ouders kunnen dat echt niet betalen. Via de Stichting Proplan wordt Amra vanaf haar 14e gesponsord, krijgt de familie een voedselpakket en is inmiddels ook het huis voorzien van de meest basale dingen. 

Wil je meehelpen aan het geluk van het bruidspaar én aan dat van Amra?
Gebruik de doneerknop hieronder en maak er voor Judith & Sam, maar ook voor Amra een prachtige dag van!

In de groene balk links vult u de gegevens in. Onderaan in het veld ‘Project’ kiest u ‘Judith & Sam’. Vervolgens kunt u het bedrag invullen en de betaalwijze selecteren. Klik daarna op de knop ‘doneren’. De stichting Proplan informeert Judith & Sam over de gift en zorgt er voor dat de volledige gift bij Amra komt voor haar studie.

 

 


To show the website in English, please choose ‘English’ in the translation option at the top of the page.

On May 27th 2023, Judith & Sam will get married. As a gift for their wedding they like a contribution for Amra in Bosnia. Amra is now 18 years old and studies at the ‘Gymnasium’. This is the highest level education available. But when Eric, Judith’s dad, met her 4 years ago she was doing a low-level practical education, because her parents could not pay for more. The house she lived in was like a shed, no warm water, no toilet/shower, etc. Amra still has her whole life in front of her. She’s very gifted, intelligent, creative and can sing really well! 

Amra will take her exams for the Gymnasium in 2024. Every school year costs €800. Her parents are not able to pay this. Stichting Proplan supports Amra since her 14th year, the family receives food packages and the house has now the most basic necessities. 

If you like to support Amra, please donate and add to the happiness of Judith & Sam, but certainly also for Amra.

Please fill out the requested information in the green area on the left-hand side. Under ‘Project’ select ‘Judith & Sam’. You can then enter the amount and select the payment method. Then please click the blue button ‘To donate’. The Foundation Proplan will inform Judith & Sam of your gift and assures that the full payment will be used to provide for the study costs of Amra. 

 

 


- - "Judith & Sam gaan trouwen / get married"