Hulp aan de weduwen van Srebrenica

Aan hun gezichten is het goed te zien: de pijn van hun leven staat er diep in gegroefd. We hebben het over de weduwen die in en om Srebrenica leven in Bosnië. We weten vrijwel allemaal wat er is gebeurd. Als gevolg van de oorlog zijn de meeste mannen gedood en de jonge families weggetrokken.

Je hart draait om als je ruim 22 jaar later ziet hoe ze moeten leven. Ach, ze zijn met heel weinig tevreden, maar de eenzaamheid is het ergste zeggen ze zelf. Nooit een bezoekje dan hooguit één keer per jaar van een familielid. Wat zijn ze dan dankbaar als ze regelmatig een bezoek krijgen en dan honderduit praten. In en om Srebrenica worden op dit moment 40 weduwen bezocht.

We zijn dankbaar om juist daar, waar Nederland bepaald geen heldenrol speelde, toch iets te kunnen en mogen doen via onze partner MFS Emmaus. Het raakt ons diep als we hun dankbaarheid en hun tranen zien, wanneer er echt iemand aandacht heeft voor ze. Ook zorgen we voor een tas met eten, hout voor de kachel in de strenge winters en wat kleding. Iets wat in hun zo vaak eenzame en hun armoedig bestaan als een kostbaar geschenk wordt ervaren. Lees meer meer info over dit project op onze website. 

Help mee
De kosten voor een pakket eten inclusief de kosten voor het transport bedragen 25 euro. Gaat uw hart ook zo uit om daaraan te mogen bijdragen? Dit kan al vanaf 5 euro. Scan onderstaande QR-code met uw telefoon en doneer makkelijk via een Tikkie. Of doneer via onze website.


- - "Hulp aan de weduwen van Srebrenica"