Beleidsplan

Doel
Stichting Proplan wil middelen en mogelijkheden aanreiken voor de allerarmsten waardoor het voor hen (weer) mogelijk wordt hoop voor de toekomst te krijgen ongeacht geloof, ras of etniciteit. We doen dit vanuit onze christelijke identiteit die ons daartoe oproept en motiveert.

Werkwijze
Op een kostenbewuste en no nonsense wijze geld en middelen inzetten waardoor hulp die in welke vorm dan ook geboden wordt een maximaal effect heeft.

Natuurlijk is het belangrijk dat donaties aan ‘goede doelen’ ook daadwerkelijk terecht komen waarvoor bedoeld en niet voor allerlei andere zaken zoals bijv. salarissen, opslag en vervoerskosten, enz. Daarom wordt altijd gewerkt met vrijwilligers zowel in Nederland als in Bosnië, Kroatië en Servië.  In de kosten van het vervoer worden we als regel geholpen door sponsors.

Uitvoering
Het in de statuten van Stichting Proplan vastgelegde doel is:

 • Het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, steunen en/of in stand houden van fondsen en middelen daarvoor;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk
De focus van het werk ligt in voormalig Joegoslavië. Dat is niet zonder reden. Srebrenica is nog steeds een open wond en de werkeloosheid in het voormalige Joegoslavië en als gevolg de armoede is enorm. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Daarom zorgen we voor:

 • Maandelijks een gezond voedselpakket aan de allerarmsten;
 • Bezoekje en hulp aan extreem eenzame ouderen; Een (micro)krediet om de armoedespiraal te doorbreken. Bijv. voor aankoop van koeien of schapen, opstarten van een bedrijfje met toekomstperspectief enz.;
 • Zorgen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd van degenen die dit niet hebben;
 • Hulp aan ouders zodat hun kinderen naar school kunnen door te zorgen voor de aankoop van schoolspullen en/of een buskaart. Door deze aanpak hebben kinderen toekomst en we mogen zien dat het helpt.
 • Directe ondersteuning aan zorginstellingen ten behoeve van mensen met een psychische beperking.

Verkrijgen financiële middelen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven met informatie over bestaande en nieuwe projecten, met een oproep tot ondersteuning van een concreet project dan wel om overige inzet te te ondersteunen;
 • Acties en benefietconcerten;
 • Alle andere inkomsten.

Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. Alle inkomsten worden uitgegeven in overeenstemming met het doel van de stichting. Het onnodig vasthouden van fondsen zonder bestemmingen vindt NIET plaats.

Samenwerking
Stichting Proplan zoekt van harte de samenwerking met de bestaande instellingen. Samen moeten we het waarmaken. Door hen voor de volle 100% in HUN project te betrekken is dit dé basis om projecten succesvol af te ronden. Voorbeelden zijn o.a. het gezinsvervangend kinderhuis van MFS-Emmaus in Bosnië, Vive Zene in Tuzla die in de bres springt voor kwetsbare vrouwen en niet te vergeten het werk van Bogati.net in Sarajevo. Op een eigentijdse manier brengen zij het evangelie via internet in de ether. In Kroatië is Stichting Proplan zelf ook actief met het bezoeken van eenzame ouderen in de Kordunregio (rij 25 km verder na zon, zee en strand en zie de enorme littekens van de oorlog). In Servië is een fijne samenwerking met Erman Salkovic, voorganger van een kleine maar actieve protestante kerk in Zemun. Hij is zelf Roma en zoekt met hart en ziel zijn eigen volk op en alleen in en om Zemun (vlakbij Belgrado) wonen er daarvan meer dan een 250.000.

Toekomstplannen en plannen in uitvoering

Zorginstellingen
Door het Emmaus Zorgcentrum in Bosnië is hard gewerkt aan een (gezins)vervangend kinderhuis. Dit is in 2015 officieel geopend door de Nederlandse ambassadeur, de heer P. Kraak. Dit is een heel belangrijk project om kinderen die nergens meer welkom zijn toch een veilige en liefdevolle plek te geven. Proplan kon helpen met een bedrag van in totaal 187.500 euro waarvan 50.000 financiële hulp van ‘Wilde Ganzen’. Er zijn ruim 35 kinderen in gehuisvest en in de loop van 2017 zijn een aantal bugalows gerealiseerd voor zelfstandig wonen met als doel om uiteindelijk geheel op eigen benen terug te keren in de maatschappij. .

In de zomer is de watervoorziening een groot probleem bij dit zorgcentrum. Soms er zelfs helemaal geen water. In december van 2017 start de fondsenwerving om een eigen waterbron mogelijk te maken.

Huizenbouw
In 2015 werd een al jarenlang in zeer schrijnende omstandigheden levende weduwe met haar 2 kinderen in Medagovo (Bosnië) geholpen, die in een huis woonde dat letterlijk op instorten stond. In juni 2016 is gestart met de bouw van een eigen verdieping voor een straatarm gezin die nu in ‘huis’ wonen waar je zelf  een koe in zou stallen. Verder bevindt zich de bouw van een huis voor Hanah en Naim in de laatste fase in Simi Han.  In het voorjaar van 2017 start de bouw van een huis voor een gezin met 3 kinderen in de Kordunregio. Dit gezin woont nu in een krot waar je zo door de dakpannen naar buiten kijkt. KORTOM: Proplan helpt!

Tweetal scholen
Zaten de kinderen in Mihatovici (Bosnië) vaak tussen de emmers in de klas omdat het dak zo lek was als een mandje, sinds de zomer 2015 is het gebouw van een nieuw dak voorzien.
Nog steeds was de oorlogsschade aan een school nabij Modrica volop merkbaar. Eigenlijk was alles slecht. Vanaf april 2016 wordt er hard gewerkt aan een complete renovatie en komen toiletten, een goede verwarming en zelfs schoolmeubilair uit Nederland. Eindelijk is er dan in september 2016 een echte school.

Een eigen glazen kas
Met als doel om meer zelfvoorzienend te zijn wordt in het voorjaar van 2018 het zorgcentrum Emmaus uitgebreid met een (gebruikte) glazen kas incl. verwarming. Met deze uitbreiding is het zelf opkweken van zaaigoed mogelijk zodat geen plantjes meer hoeven te worden aangekocht en kan in de wintertijd ook volop door worden gegaan met de teelt van groenten en tomaten e.d.