Beleidsplan

Hieronder beknopt het beleidsplan van Stichting Proplan.
Klikt u hier voor het complete beleidsplan (PDF)

 

Statutaire doelstelling

Gedreven door de christelijke inspiratie directe humanitaire hulp bieden aan hen die geen helper hebben in voormalig Joegoslavië met de focus op Bosnië Herzegovina. Zo mogelijk als vervolg omkeer brengen van uitzichtloosheid met het geven van hulp, hoop en liefde waardoor stappen naar zelfredzaamheid gemaakt kunnen worden.


Enkele voorbeelden van onze projecten

 • Onze partner MFS Emmaus runt in Bosnië een zorgcentrum waar meer dan 450 mensen met een psychische beperking liefdevol zorg ontvangen.
 • Om minder afhankelijk te zijn van giften is hulp gegeven bij het realiseren van een zuivelfabriekje. Op een professionele manier wordt kaas, kwark en yoghurt gemaakt.
 • Is € 280.000 aan financiële hulp gegeven voor realiseren nieuwbouw van een gezins-vervangend kinderhuis. Werden ziekenhuisbedden geleverd, een eigen waterbron, een garage voor eigen auto-onderhoud, enz.
 • In 2023 werd het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica in gebruik genomen. Proplan voorzag in 1.6 miljoen van de totale kosten van 2.6 miljoen euro.

Activiteiten

 • Toekomst bieden voor kinderen
 • Ouderenhulp
 • Microkredieten verlenen
 • Een fatsoenlijk dak boven het hoofd bieden

Wijze van fondsenverwing

 • Eigen digitale en fysieke nieuwsbrief
 • Aanvragen van ondersteuning en subsidies, bijv. via Wilde Ganzen.
 • Donatie mogelijkheden via de eigen website
 • Overige zaken die bijdragen zoals o.a legaten

Werft fondsen voor

Eigen projecten al dan niet i.s.m. partnerorganisaties


Besteding donaties

Aan oudere weduwen eindelijk geen eenzaamheid. Scholing kinderen, voorzien in levensonderhoud van de allerarmsten door een maandelijks voedselpakket. kleding, warmte voor de winterdag. Vrouwen en kinderen die er alleen voor staan hebben prioriteit. Water en sanitatie. Huizenbouw daklozen voor een dak onder hen hoofd met zowel inzet doelgroep en vrijwilligers Stichting Proplan.


Op welke wijze

Mensen prikkelen en uitdagen om zelf een initiatief te nemen. Vervolgens hieruit een haalbaar plan van aanpak maken op beperkte schaal incl. een overeenkomst en regelmatige monitoring. Na behaald resultaat kan de mogelijkheid aanwezig zijn naar een volgende stap.

Doelgroepen

 • Hoofddoelgroep:
  Armen, vrouwen & kinderen
 • Overige doelgroepen
  Ouderen, vluchtelingen, gezinnen & gehandicapten.
 • Doelgroepomschrijving
  Aan (teruggekeerde) vluchtelingen naar hun eigen oorspronkelijke woonplaats.

Werkgebied

 • Oost Bosnië, in en om Tuzla t/m Srebrenica.
 • In Servië in de plaatsen Zemun en Jagodina.

Categorieën

 • Hoofdcategorie
 • Kwetsbaren mensen kinderen en microkrediet.
 • Overige categorieën
 • Maatschappij, welzijn & samenleving.
 • Vluchtelingen, noodhulp & gezondheidszorg.

Hulpverleningsniveau

Door inzet eigen veldwerkers optimaal inzicht en resultaat.


Uitvoer project door

 • Eigen organisatie (65%)
 • Lokale partners (35%)

Aantoonbare resultaten

In het (beschermd) natuurgebied Lonskje Polje in Kroatië een inkomensgenererend project op ecologische basis. (Ook bekroond door het NCDO) Het dorp Burnica na 15 jaar weer water, Heel wat gezinnen een eigen watervoorziening, een boerenbedrijf van 1 naar 20 koeien incl. stallenbouw, idem een varkenshouderij en slachterij. Realisatie zuivelfabriek. Watervoorziening bij 2 grote zorginstellingen waardoor enorme besparing in kosten. Tunnelkassenproject bij zes families. Realisatie zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica.


Welke toegevoegde waarde creëert Stichting Proplan?

 • De oorlog uit de hoofden halen, en dus meer begrip voor elkaar creëren.
 • Niet (meer)afhankelijk te zijn van derden.
 • Het eigen respect en hun zelfwaardering neemt enorm toe.
 • Dit mede door de terugbetaling van het geleende. (met ‘eigen handen verdiend’)