Besteding gelden

Financieel: Hoe gaat Stichting Proplan om met uw geld bestemd voor goede doelen?

Stichting Proplan is afhankelijk van giften en Stichting Proplan is een 100% vrijwilligersorganisatie. Aan bestuur noch vrijwilligers worden salarissen, onkostenvergoedingen en ook geen reiskosten betaald.
Natuurlijk moeten we ook postzegels kopen en bankkosten betalen of indien een bijzonder evenement, de p.r. kosten, e.d. hieraan verbonden. Maar dat is het dan ook. Kortom we garanderen dat van elke gift die Proplan ontvangt vrijwel de volle 100% besteed wordt aan het doel waar voor dit gegeven is.

Voor hulp die 100% aankomt

1. Met grote nauwgezetheid wordt bij elk project erop gelet dat geld doelmatig wordt besteed. Welk project het ook is, steeds zullen we vooraf eerst voldoende onderzoek doen op haalbaarheid van een project. Hiermee wordt voorkomen dat er al geld (uw geld!) verdampt is nog voor dat er ook maar iets is gerealiseerd;
2. De penningmeester van het bestuur heeft jarenlange ervaring als accountant bij een gerenommeerd accountantskantoor;
3. Elk jaar worden de jaarcijfers door een externe accountant gecontroleerd. En vervolgens op onze website volledig gepubliceerd.
4. Naast onze ANBI erkenning  hebben wij een CBF erkenning. Waar staat het CBF voor: ‘Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 500 goede doelen laten zich toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust geven.
5. Stichting Proplan wil volledig transparant zijn: onder ‘bestuur en organisatie’ vindt u onze laatste twee jaarverslagen. Meer info gewenst? Laat het ons weten, we zijn u graag van dienst!

Uw geld komt GOED terecht: “Stichting Proplan, voor hulp die aankomt”!