Besteding gelden

Financieel: Hoe gaat Stichting Proplan om met uw geld bestemd voor goede doelen?

Stichting Proplan is afhankelijk van giften en Stichting Proplan is een 100% vrijwilligersorganisatie. Aan bestuur noch vrijwilligers worden salarissen, onkostenvergoedingen en ook geen reiskosten betaald.
Natuurlijk moeten we ook postzegels kopen en bankkosten betalen of indien een bijzonder evenement, de p.r. kosten, e.d. hieraan verbonden. Maar dat is het dan ook. Kortom we garanderen dat van elke gift die Proplan ontvangt vrijwel de volle 100% besteed wordt aan het doel waar voor dit gegeven is.

Voor hulp die 100% aankomt

1. Met grote nauwgezetheid wordt bij elk project erop gelet dat geld doelmatig wordt besteed. Er kan in een land waar we actief zijn een totaal andere regelgeving zijn die voor ons raar en onbegrijpelijk maar aldaar de gewoonste zaak van de wereld is. Daarom en zeker als het gaat om projecten waarbij vergunningen van belang zijn is kennis van de regelgeving een must. Welk project het ook is, steeds zullen we vooraf eerst voldoende onderzoek doen op haalbaarheid van een project. Hiermee wordt voorkomen dat er al geld (uw geld!) verdampt is nog voor dat er ook maar iets is gerealiseerd;
2. De penningmeester van het bestuur heeft jarenlange ervaring als accountant bij een gerenommeerd accountantskantoor;
3. Elk jaar wordt door een externe accountant (niet zijnde een bestuurslid) een ‘samenstellingsverklaring’ afgegeven over de verslaglegging en de jaarcijfers van het werk;
4. Naast onze ANBI erkenning en een gewaarmerkte jaarrekening, hebben wij een CBF erkenning. Waar staat het CBF voor: ‘Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 500 goede doelen laten zich toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust geven.
5. Stichting Proplan wil volledig transparant zijn: onder ‘bestuur en organisatie’ vindt u onze laatste twee jaarverslagen. Meer info gewenst? Laat het ons weten, we zijn u graag van dienst!

Uw geld komt GOED terecht: “Stichting Proplan, voor hulp die aankomt”!

Meer over Stichting Proplan

CBF erkend

Stichting Proplan CBF erkendStichting Proplan heeft een CBF erkenning. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo kunt u ervan uitgaan dat wij met uw gift bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en onafhankelijk gecontroleerd worden.