Schoolsponsorplan

 Geef een kind toekomst met ons ‘SCHOOLSPONSORPLAN’.

                                                                         

De armoede is nog steeds schrikbarend in Bosnië. Een hoopvolle toekomst voor kinderen is dan echt niet vanzelfsprekend.  We zeggen vaak: ‘Jongeren hebben de toekomst…’
Heel wat gezinnen in Bosnië hebben een inkomen van minder dan 150 euro per maand. Veel te weinig als je weet dat het leven nauwelijks goedkoper dan bij ons.  Hoewel het lager onderwijs in principe gratis is wonen veel kinderen ver van de school. De reiskosten zijn al gauw 100 euro per schooljaar en die moet het gezin zelf opbrengen.

Vanaf hun veertiende kunnen de kinderen naar het vervolgonderwijs. Verder studeren is niet meer gratis en kost zo maar 800 euro per schooljaar. Dat is voor de allerarmsten onmogelijk.

Met ons ‘SchoolSponsorplan’ helpen we al jaar en dag om ook die kinderen toekomst te geven en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting Proplan vindt dat ook zij de kans moeten krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen. Natuurlijk dromen ook zij van een goede toekomst en daarvoor is goed onderwijs een must. Doet u mee?

Lager onderwijs kost per kind per schooljaar 120 euro  voor de buskaart en een excursie. Vervolgonderwijs kost aan boeken 800 euro per jaar, plus de vervoerskosten. We zien uit naar uw hulp!

 

 

 

 

 


- - "Schoolsponsorplan"