Hulp aan de weduwen van Srebrenica

Op 11 juli 1995 viel de Bosnische enclave Srebrenica: mannen en vrouwen werden gescheiden en meer dan 8.000 van de mannen en jongens van 14 jaar en ouder werden vermoord. Duizenden vrouwen bleven als weduwe achter: ‘De weduwen van Srebrenica’.

Al jaren dragen deze weduwen een diepe pijn, een groot trauma, met zich mee. Inmiddels komen veel weduwen van Srebrenica op leeftijd, sommigen worden hulpbehoevend. De vrouwen staan er alleen voor en sommigen maken er geen geheim van dat ze liever vandaag dan morgen dood gaan.

 • Maar als ik echt ziek ben, wat dan?
  Weduwe Srebrenica
 • Als jullie dan niet toevallig voor de deur staan, zou ik het echt niet weten; geld voor goede medicijnen en medische hulp is er niet.
  Weduwe Srebrenica
 • Als ik straks niet meer in staat ben voor mijzelf te zorgen dan…. Dan zal God het mij toch niet kwalijk nemen als ik er een eind aan maak?
  Weduwe Srebrenica

Weduwen van Srebrenica: bezoekwerk en noodhulp

met lokale partner MFS Emmaus

Als enige wereldwijd trekt Stichting Proplan zich het lot van de weduwen van Srebrenica zeer aan. In 2016 startten we samen met lokale partner MFS Emmaus met het bezoeken van 40 weduwen, later 50. Elke twee weken bezoeken wij hen aan huis, brengen een tas met eten en in de vaak strenge winters hout voor de kachel. Naast het bezoekwerk organiseren we lotgenoten-bijeenkomsten met een lunch. De bezoeken en bijeenkomsten brengen verlichting in hun vaak eenzame en armoedige bestaan.

>> Love for the mothers of Srebrenica

Eindelijk is er iemand die oog en hart heeft voor ons, ons opzoekt en bereid is om te luisteren. Verder, echt waar, heb ik niemand. - Medija Alemic

Plan bouw zorgcentrum

De weduwen van Srebrenica en andere ouderen zijn kwetsbaar. Niet alleen doordat ze geen geld hebben of kinderen in de buurt om voor hen te zorgen: vaak wonen zij ook op afgelegen plekken die – zeker in de winter – nauwelijks te bereiken zijn. Worden ze ziek, dan kan het gebeuren dat ze overlijden door gebrek aan medicijnen of door de vrieskou. Om structurele en adequate zorg te bieden op de lange termijn, wil Stichting Proplan samen met MFS Emmaus voor hen een zorgcentrum bouwen in het nabij gelegen dorp Potocari, ongeveer 10 km van Srebrenica. De benodigde grond is -na een langdurig en complex proces- inmiddels verworven en in een notariële acte vastgelegd.

bouw zorgcentrum weduwen van Srebrenica

 • Duurzaam en energienneutraal bouwen
  In nauw overleg met lokale partner MFS Emmaus en met hulp van deskundigen uit Nederland – waaronder prof. ir. Jouke Post (gerenommeerd architect te Rotterdam) – is een complete ontwerptekening en bestek gemaakt.

  Het centrum zal zoveel mogelijk worden gebouwd met duurzame materialen die in Bosnië worden gekocht. Zo zijn de aanvoerlijnen kort, wat goed is voor de lokale economie en voor het milieu. Ook wordt het gebouw rolstoeltoegankelijk, onderhoudsvriendelijk en energieneutraal door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en dikke isolatieplaten. We realiseren zo een duurzaam en toekomstbestendig zorgcentrum voor de lange termijn.

 • Realisatie met lokale partner MFS Emmaus

  Stichting Proplan werkt al jaren intensief samen met de lokale partner MFS Emmaus, onderdeel van Emmaus Internationaal. Samen met hen is veel ervaring opgedaan met de bouw van een gezinsvervangend kinderhuis (2015) en de renovatie en nieuwbouw van huizen na de enorme watersnood in 2014. Met hun kennis van de lokale situatie, het verkrijgen van vergunningen e.d., is dit een enorme pre voor de bouw van dit belangrijke project.

 • Mét een zorgpost
  Omdat in Potocari en wijde omgeving geen medische voorzieningen zijn, willen we naast het zorgcentrum een medische post met ambulance realiseren voor alle dorpsbewoners. In de kosten van de medische post is reeds door derden voorzien. Daarnaast wordt het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica compleet gemaakt compleet met een:

  • Polikliniek
  • Huisartsenpost
  • Restaurantje
  • Recreatiezaal
 • Locatie zorgcentrum
  In 2012 heeft MFS Emmaus in Potocari, een kinderinternaat gerealiseerd om kinderen van arme tot zeer arme gezinnen uit de regio voor- en naschoolse opvang aan te bieden (de ouders kunnen deze kinderen door de armoede niet dagelijks naar school brengen). Het zorgcentrum zal aangrenzend aan dit terrein worden gerealiseerd.
 • Plek voor 70 bewoners
  Het centrum zal plek bieden aan circa 70 bewoners. Het merendeel hiervan weduwen, maar ook andere ouderen uit (de omgeving van) Srebrenica die zorg nodig hebben, zonder onderscheid naar religieuze of etnische achtergrondBovendien komen er 38 vier-persoons huisjes op het terrein en 32 één-persoons huisjes.
 • Bouwkosten en exploitatie
  De bouwkosten komen uit op
  € 1.400.000,- incl. inrichting. Hiervoor is een bedrag nodig van € 750.000,- aan donaties. Inmiddels is meer dan de helft hiervan binnen. De overige gelden worden bijeen gebracht door MFS Emmaus en Bosnië zelf. Uiteraard is ook gedacht aan een gezonde exploitatie, om de toekomst van het centrum te borgen. De personeelskosten worden gedekt met hulp van de Bosnische overheid. Samen met Emmaus Internationaal wil Stichting Proplan middels activiteiten, sponsoring en donateursacties in Nederland bijdragen aan de overige exploitatiekosten. Hiermee bieden we de weduwen en andere ouderen van Srebrenica nu en op de lange termijn een waardige oude dag.
 • Tijdspad
  Voorbereidingen
  Aankoop grond
  1e kwartaal 2018
  Gerealiseerd
  Bestek en tekening
  3e kwartaal 2018
  In uitvoering
  Start bouw centrum
  4e kwartaal 2018/
  1e kwartaal 2019
  o.v.v. financiering
  Oplevering
  2e kwartaal 2020
  Bij voldoende financiële middelen zal het zorgcentrum in juli 2020 officieel worden geopend.

Help mee


Help de weduwen van Srebrenica met uw organisatie, stichting of kerk

Uiteraard is het ook mogelijk als organisatie, stichting of kerk de bouw van het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica te steunen. U kunt daarvoor vrijblijvend contact opnemen met Willem Pronk via onderstaande contactgegevens.

Wat kunt u nog meer doen?

 • We zien het als onze plicht met de grootste toewijding en zorg er voor deze mensen te zijn.
  MFS Emmaus
 • Ons bezoekwerk is meer dan een onderbreking, het geeft vernieuwing en hoop!
  MFS Emmaus
 • Een mooi woord opent niet alleen de ijzeren deur, maar brengt vreugde in de harten.
  MFS Emmaus

Het lijkt onmogelijk totdat…..het is gedaan. - Mandela
Wilt u meer weten over het zorgcentrum voor de weduwen? Of heeft u een vraag? Neem dan rechtstreeks contact op met Willem Pronk, 018-2670167 of stuur een mail naar: info@stichtingproplan.nl

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]