Dit doen wij

Stichting Proplan zet zich al meer dan 20 jaar in voor de allerarmsten met het geven van hulp, hoop en toekomst. Ongeacht geloof, ras of etniciteit. De focus van ons werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië. Landen met enorme littekens door de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. We willen hier de meest kwetsbaren zoals alleenstaande vrouwen met kinderen, mensen met een psychische handicap, zieken en kinderen niet in de steek laten. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor:

  • Voedselpakketten voor de allerarmsten.
  • Bezoekjes en hulp aan extreem eenzame ouderen. De extreme eenzaamheid en armoede van bejaarde mensen in Bosnië en in Servië, met name de weduwen van Srebrenica is schrijnend. Deze mensen helpen we en zoeken we op, een hoogtepunt in hun harde bestaan.
  • Een (micro)krediet om de armoedespiraal te doorbreken. Bijvoorbeeld voor aankoop van landbouwmateriaal, koeien of schapen of het opstarten van een kleinschalig bedrijf met toekomstperspectief.
  • Zorgen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd van degenen die dit niet hebben
  • Hulp aan ouders, zodat hun kinderen naar school kunnen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de aankoop van schoolspullen en/of een buskaart. Hierdoor hebben kinderen weer een toekomst.
  • Directe ondersteuning aan zorginstellingen ten behoeve van mensen met een (psychische) beperking.Meer over ons of onze werkwijze.

Onze projecten

Hulp Roma’s Servië

 

 

 

Voedselpakketten, noodhulp