Kom in de kas bij Stichting Proplan

In 2013 is door Proplan gestart met het kweken van groenten e.d. in tunnelkassen in Bosnië. Dit was in eerste instantie een goed idee: het vergroot de zelfredzaamheid, maar in de koude wintermaanden is er helaas geen productie mogelijk.

Daarom werd het project met de tunnelkassen afgebouwd en met gebruikte glazen kassen uit Nederland, inclusief de verwarming, verder te gaan. Door deze goede bescherming is het mogelijk om zelf zaaigoed op te kweken wat kostenbesparend is.

 

Doel van dit project is om de allerarmsten te helpen met verse producten, maar ook om met de opbrengst van de verkoop van de verse groenten, voedselpakketten te kunnen kopen voor het werk van Proplan onder de minder bedeelden.

Nu wordt er in de winter volop doorgegaan met het opkweken en teelt van groenten en is de kas volop in bedrijf. Dankzij de hulp van Enza Zaden in Enkhuizen, www.enzazaden.nl werden de zaden kosteloos verstrekt wat een fikse besparing opleverd! Juist in de koude maanden is de vraag naar groenten hoog en zijn de prijzen goed.

Met de opbrengst van de paprika’s, tomaten, augurken en nog veel meer, kunnen we meer kinderen naar school laten gaan, micro kredieten verlenen en werkgelegenheid bieden. Kortom, een project waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Met de opgedane ervaring is het succes verzekerd.

In totaal is € 53.000 euro nodig voor dit project. Wilde Ganzen hielp mee met 15.000 euro, het overige bedrag heeft u als donateur opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!


- - "Kom in de kas bij Stichting Proplan"