20 jarig jubileumproject

Ter gelegenheid van ons 20 jarig bestaan hebben we actie gevoerd voor een sport en speelplek voor kinderen die in armoede leven!

Vanaf het eerste begin helpen we kinderen. We maken het mede mogelijk dat de echt arme kinderen naar school kunnen. Proplan financiert dan niet alleen de schoolkosten maar ook vaak de buskosten als zij een eind van de school wonen, zorgt na de lagere school voor een beroepsopleiding zodat er een betere toekomst voor hen open ligt, zorgt voor aankoop van de lesboeken, enz. Kortom we helpen die geen helper hebben. Maar welk kind vindt een potje voetballen ook niet geweldig……?

Bij het nog steeds bestaande vluchtelingendorp Mihatovici  in Bosnië is ook een school. Het hele dorp is behoorlijk verpauperd; dat is op de foto’s wel te zien. Naast de school was welliswaar een soort trapveldje maar ook dit zag er niet uit. Juist op zo’n plek is het een uitdaging om iets voor kinderen te doen en vonden het een mooi jubileumproject. Immers sport en spel geeft niet alleen een mentale boost maar samen spelen is gewoon heel leuk! Op diverse manieren is geholpen om dit project mogelijk te maken en is het sport en speelveld, inclusief een paar speeltoestellen afgerond.

Totale kosten waren ruim 11.000 euro. Een welgemeend bedankje aan iedereen die heeft meegeholpen, de Bosnische jeugd zijn in Mihatovici is u meer dan dankbaar! Overigens, u kan nog meehelpen om de basketballen en netten mogelijk te maken……


- - "20 jarig jubileumproject"