De val van Srebrenica

24-01-2019 – De val van Srebrenica is nu meer dan 2 decennia geleden. Sinds begin januari zijn bij het Nationaal Archief in Den Haag de stukken openbaar rond de besluitvorming binnen de ministerraad over de uitzending van troepen naar Srebrenica. De blauwhelmen die uiteindelijk de grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog niet wisten te voorkomen. Een kwart eeuw na dato worden documenten met het predikaat ‘staatsgeheime informatie’ of ‘ZEER GEHEIM’ openbaar.

Ministerraad zag het drama 25 jaar geleden al aankomen

Volgens een artikel in de Volkskrant, zag de Minsterraad het drama in Srebrenica 25 jaar geleden al aankomen. De Nederlandse ministers die 25 jaar geleden moesten beslissen over de missie naar Srebrenica, twijfelden toen al of het een goed idee was om militairen naar de enclave te sturen, zo blijkt uit de vrijgegeven stukken.
>> Bron: artikel Volkskrant 2 januari 2019

Nederland is schuldig inzake de val van Srebrenica

Twee dagen later verschijnt een artikel van Selma Leydesdorff in de Volkskrant: “Nederland is schuldig inzake Srebrenica en dient dat te erkennen.” Ook zij schrijft dat de Nederlandse bevolking onjuist werd voorgehouden dat de val van Srebrenica alleen het gevolg was van een onvoorziene samenloop van omstandigheden en de werkelijke gang van zaken werd toegedekt. “Dat de regering al jaren wist dat verdediging van de enclave een onmogelijke zaak was, had men beter eerder kunnen toegeven.”

Wat het extra schrijnend maakt, is dat de overlevenden van de val van Srebrenica ondertussen leven in een situatie van grote armoede, honger en ontwrichte gezinnen. “De genocide veroorzaakte een psychische en materiële kaalslag die maakt dat het de overlevenden van de enclave slechter gaat dan in de rest van de regio.” Bovendien duurt de psychische oorlog voort, doordat deze groep nergens verhaal kan halen en het loket van de Nederlandse regering en de VN voor hen dichtblijft.
>> Bron: artikel Volkskrant 4 januari 2019

Meer weten over de val van Srebrenica?

  • Naast de 2 artikelen in de Volkskrant, kunt u meer lezen over dit onderwerp in het boek van Selma Leydesdorff: De leegte achter ons laten, een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica. De schrijfster interviewde ruim vijftig vrouwen en een paar mannen die de genocide in Srebrenica overleefden. In de verhalen wordt de verwarring en verlamming voelbaar die ontstaat als je buren/vrienden opeens veranderen in vijanden die in staat blijken tot genocide. 
  • Of bekijk de VPRO-documentaire ‘Waarom Srebrenica moest vallen‘. Dit is een interactief onderzoeksjournalistiek project over de val van de moslimenclave Srebrenica.

>> Lees ook meer over het project Hulp weduwen Srebrenica

Enkele fragmenten uit de interviews met de weduwen van Srebrenica

- - "De val van Srebrenica"