Help een weduwe van Srebrenica

Inmiddels wonen er in het in gerealiseerde ouderenhuis, aan de rand van Srebrenica, 25 weduwen. Ze hebben het enorm naar hun zin en hun dankbaarheid kent geen grenzen. In alle verblijfskosten hiervan voor deze 25 kwetsbare moeders is levenslang in voorzien.

Het raakt ons dat maar wat graag nog een flink aantal van deze weduwen naar dit zorgcentrum willen verhuizen. Maar… Bosnië is geen Nederland. Door de Bosnische overheid worden kwetsbare mensen, zoals deze weduwen, op geen enkele manier financieel geholpen. En lang niet elke weduwe kan bijdragen in de zorgkosten van € 650 per maand om hen 24/7 alle zorg te kunnen geven. Jarenlang zijn deze weduwen niet gezien en vergeten, totdat Stichting Proplan besloot hen te helpen. Immers weduwen helpen is een Bijbelse opdracht maar juist deze weduwen in de steek laten kan en mag niet!
RAAKT het u ook en bent u degene die mee kan helpen met een vast bedrag per maand of eenmalig? Dat zou een grote zegen zijn!

Heeft u vragen: bel Willem Pronk,
06 2490 5140 of mail naar info@stichtingproplan.nl.


- - "Help een weduwe van Srebrenica"