Hulp aan familie Haider in Pakistan

Door bar en boos weer in Pakistan stortte het huis van familie Haider in elkaar. Hebben met hun drie kinderen alleen wat geld voor het hoognodige.

Iedereen kent wel het gezegde: het is een druppel op een gloeiende plaat….
Toch is ook dit weer een mooi verhaal om met jullie te delen.

Vader en moeder Haider kunnen niet lezen en schrijven. De vader werkt bij een steenfabriek in Pakistan en kon niet anders dan een lening bij zijn baas af te sluiten.
Dat betekent dat je met je HELE gezin levenslang uitgeleverd bent aan de eigenaar en elk lid verplicht is om te werken bij de steenovenfabriek, zonodig tot je dood toe.

Dus ook de kinderen wanneer ze van school afkomen. Ook de moeder wanneer geen zorgtaken meer, want betaald moet er worden, totdat de schuld is voldaan.

Concreet: je bent het eigendom geworden van de steenfabriek. Hoewel de slavernij is afgeschaft is dit niet anders dan pure slavernij. 

Al langere tijd kennen wij het zendingsechtpaar Qaiser, zij een Nederlandse en hij een Pakistaan.
Via hun mogelijkheden hebben we het besluit genomen het gezin los te kopen.

Los uit de wurggreep. Maar dan? Hoe geef je een gezin een totaal nieuw bestaan? Gaan leren om voor zichzelf te zorgen, los van de wereld buiten de steenfabriek?
Maar de eerste stap is gezet en inmiddels een begin aan de tweede stap, zelfvoorzienend gaan worden. Daarom is gezorgd voor drie maanden inkomen en is een koe met een kalf gekocht.
Met opbrengst van de verkochte melk en een baan elders is er voldoende inkomsten dat vader Haider zijn gezin kan onderhouden.

Alle drie de kinderen van dit gezin zijn leerlingen van de Rasta School, eerder ook door Stichting Proplan geholpen. Omdat deze school geen schoolgeld vraagt, kunnen zulke kinderen onderwijs krijgen en toekomst opbouwen, immers geen onderwijs is opnieuw je uitleveren aan de slavernij.
Onlangs jullie verteld wat de kostenfactor is bij grote organisaties. Juist bij zulke projecten is het zo mooi om een verschil te maken en kans te zien elke euro kosten-neutraal te kunnen besteden.

All-in werd de familie geholpen met € 2.500.-
Gelukkig zijn er donateurs die ons regelmatig steunen.
Dankzij die steun werd dit project mogelijk. Wordt ook een vaste donateur!


- - "Hulp aan familie Haider in Pakistan"