Familie Illiic in Bosnië nieuw huis

Afgelopen jaar hielpen we zes gezinnen in Bosnië met hun schrijnende woonsituatie. Bij de familie Illiic was de nood het hoogst. Voor hen bouwden wij een compleet nieuwe woning.

29-10-2018 – Juist als het om gezinnen met kinderen gaat willen we er alles aan doen om hen te helpen. Voor een zestal gezinnen was de woningnood zo triest, dat we dit jaar met een grote groep vrijwilligers aan de slag zijn gegaan om voor hen een verschil te maken. Het afgelopen jaar is er keihard gewerkt en is bij 4 gezinnen de woonsituatie drastisch verbeterd.


Ziek meisje kan weer normaal wonen

De familie Illiic leefde wel in de meest erge situatie. Begin dit jaar troffen we een radeloze moeder en smeekte men ons om hulp. De familie heeft 2 kinderen: de oudste, een meisje van 4 heeft nog maar 1 nier na een mislukte nieroperatie en is daardoor heel kwetsbaar. Ook hebben ze een baby van nog geen jaar. De woonomstandigheden waar ze in leefden waren verschrikkelijk, het was niet meer dan een bouwval.

Maar met hulp van een fantastische groep vrijwilligers, donaties uit Nederland en van de lokale kerk, is het gelukt! Een compleet nieuw gebouwd huis waarin de familie weer gezond en fatsoenlijk kan wonen.


Vrijwilligers bouwen aan het nieuwe huis

Nog voor de winter onderdak

Juist omdat de kinderen zo kwetsbaar zijn, was het belangrijk dit project te realiseren nog vóór de winter invalt. Ook krijgt deze familie een maandelijks pakket eten en zorgen we voor kleding en schoenen. Wij willen iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk danken voor de hulp!

Op deze manier kunnen we voor heel kwetsbare gezinnen in Bosnië het verschil maken.

Help hen die geen helper hebben. Met hulp, hoop en toekomst. - Stichting Proplan


- - "Familie Illiic in Bosnië nieuw huis"