Kind-arbeiders in Pakistan naar school

09-01-2018 – Naar school gaan is voor kinderen in Nederland en in een groot deel van de westerse wereld heel gewoon. Hoewel wij als Stichting Proplan voornamelijk actief zijn in voormalig Joegoslavië kwam er een noodkreet uit Pakistan van een school. Of we toch a.u.b. te hulp konden schieten….. Wat is er aan de hand: In het plaatsje Sheikhupura, in Pakistan staat sinds eind 2013 de Rasta Primary school. Dicht bij die school zijn een aantal steenfabrieken waar de arbeiders als gevolg van schuld op schuld uitgeleverd zijn aan de eigenaren van die fabrieken en anno 2017 als slaaf worden behandeld.

Pastor Shamoun Chand zet school op

In dit gebied was tot 2013 geen school en de meeste kinderen van die arbeiders kwamen dan ook op jonge leeftijd als kind-arbeider terecht in de steenfabrieken waar hen slechts een leven van uitbuiting wacht. Een aantal jaren geleden zag pastor Shamoun Chand de hemeltergende omstandigheden van deze kinderen en wist dat er maar één uitweg was: naar school gaan. Maar die was daar (toen) niet aanwezig. Met veel inspanning en financiële hulp van buitenaf lukte het hem om grond te kopen en een school te bouwen die eind 2013 is geopend. Ruim 220 kinderen tussen de 6 en 14 jaar krijgen hier nu GRATIS onderwijs en één keer per week een warme maaltijd. De ouders zien onmogelijk kans om een bijdrage, hoe klein ook, te leveren in de onderwijskosten zoals boeken, schooltassen, de schamele salarissen van de onderwijzers, enz. Kortom, de school verkeert nu in financiële nood die zo nijpend is geworden zodat zelfs voor 2017 een krediet moest worden afgesloten.Of Stichting Proplan kan helpen, anders sluit de school

Geen uitweg meer ziend zocht ds Shamoun Chand contact met de Nederlandse mevrouw Henny Qaiser-van Baalen, wonend en werkend met haar Pakistaanse man Liaqat Qaiser in Lahore en verbonden aan de kerk aldaar. Zij vroeg of Stichting Proplan aub hulp kon bieden in deze precaire situatie……

Komt er geen hulp komt dan rest maar één ding, sluiting van de school iets waar de eigenaren van de steenfabrieken geen traan om zullen laten; dan kunnen de kinderen weer als goedkope kindarbeiders worden ingezet en zijn bij voorbaat veroordeeld tot een leven van uitbuiting in de steenfabrieken.

Ieder kind heeft recht op een toekomst

Omdat wij als stichting het liefst zien dat ieder kind, waar dan ook, in zijn leven de nodige bouwstenen aangereikt krijgt om aan een goede toekomst op te bouwen, willen wij graag helpen en….. u of jij hopelijk ook.
Omdat de lening van 2017 als een molensteen om de nek hing van ds Shamoun Chand heeft Stichting Proplan actie ondernomen en is samen met Stichting Interhelp uit Woerden te hulp geschoten om in ieder geval die lening (voor de boeken, schooltassen en uniformen) gelijk af te lossen.
Voor 2018 en 2019 wil Stichting Proplan gaan zorgen voor €35.000 wat tweederde is van de exploitatiekosten. In het andere deel (éénderde) is inmiddels in voorzien.

Om ook in de toekomst te voorzien in een gezonde exploitatie van de school wordt een plan van aanpak gemaakt om de school in 2020 zelfredzaam te doen zijn. Daar hebben we ervaring in en zullen we onze nek voor uitsteken.

Hoe meer mensen hier nu figuurlijk een steentje bijdragen, hoe minder kinderen daar straks het lot treft dat hun leven letterlijk uit nauwelijks meer bestaat dan stenen dragen, zonder er daadwerkelijk zelf ook maar iets mee op te kunnen bouwen.


Wilt u Proplan helpen om dit project te realiseren? Dat zou echt geweldig zijn!

U kunt ons helpen met een gift op het IBAN-rekeningnummer NL44 INGB 0004 3503 57 van Stichting Proplan.


- - "Kind-arbeiders in Pakistan naar school"