Voedselpakketten voor Roma’s in Servië

20-04-2020 – Onder de Roma-bevolking in Belgrado (Servië) heerst bittere armoede. Velen verdienen een karige boterham met verzamelen van oude metalen en ander materiaal met enige waarde. Door het coronavirus is dit onmogelijk en hele gezinnen weten daardoor niet hoe zij aan eten moeten komen.

Een kleine kerkgemeenschap, door Stichting Proplan al heel wat jaren gesteund in hun werk onder de Roma’s, begreep de nood. Zij vroegen ons of we hen konden ondersteunen met de aankoop van voedselpakketten. Dan is ook hier de vraag: omdraaien en wegkijken óf hen helpen die geen helper hebben. De vraag stellen is hem beantwoorden. Met een basaal voedselpakket van 20 euro per familie worden er tientallen gezinnen geholpen tijdens deze crisis.


- - "Voedselpakketten voor Roma’s in Servië"