Voortgang van de bouw in beeld

13-06-2022 – De bouw van het zorgcentrum gaat gestaag door!

Op deze pagina laten we u graag zien hoe de bouw vordert. De bouw van het restaurant met kantoor (3), de verpleegafdeling (4), wasserij (5), technische ruimte (9) en het mortuarium (10) zijn klaar. Van de acht bungalows (6) is de ruwbouw vrijwel klaar. In december is begonnen aan het aanbrengen van de badkamers, tegelwerk etc. De medische zorgpost (1) is al meer dan een jaar in gebruik. De weduwen die medische zorg behoeven laten dit weten en op vrijwillige basis komen artsen regelmatig naar deze zorgpost. Van het appartementencomplex (7) is inmiddels de verlichting aangebracht en zijn ook de liften gemonteerd. De overzichtsfoto geeft aan dat het voorste deel van het terrein is geasfalteerd. Binnenkort wordt het gehele terrein geëgaliseerd en van asfalt voorzien.

Kortom, alles lijkt erop dat de bouw eind augustus is afgerond en de opening op 22 oktober definitief gaat plaatsvinden.


Hoe het zorgcentrum er tot nu toe uitziet? Bekijk de video! 

 


En zo wordt het resultaat! Dankzij uw hulp krijgen 38 weduwen een waardige oude dag met hulp en liefde. Links ziet u de appartementen en rechts het restaurant met daarboven het kantoor.


- - "Voortgang van de bouw in beeld"