Bouw zorgcentrum

Na het drama van Srebrenica in 1995, werd het zwaar beproefde en getraumatiseerde leven van de weduwen Srebrenica er iedere dag alleen maar eenzamer op.

Stichting Proplan heeft in 2015 het idee uitgewerkt om de meest kwetsbaren van deze weduwen op te zoeken in hun eenzame en troosteloze bestaan. Wat we wilden was maar één ding: hulp, hoop en liefde geven. Via onze partnerorganisatie MFS Emmaus in Bosnië maken we dit sinds 2016 bij 45 weduwen praktisch mogelijk.


Bouw zorgcentrum weduwen Srebrenica

Omdat de weduwen van Srebrenica ouder worden, neemt de vraag naar zorg toe. Zorg die we hen niet aan huis kunnen bieden. Opnieuw wegkijken en hen dan maar aan hun lot overlaten? Dat nooit! Daarom zijn we anderhalf jaar geleden, begonnen met de plannen voor een echt zorgcentrum. Geen eenvoudige opdracht, maar door het gefaseerd te gaan uitvoeren moet het haalbaar zijn. 

Bouwen in Bosnië is een complexe aangelegenheid en alles ligt onder een vergrootglas. We weten ons voor de volle 100 procent verantwoordelijk om steeds de goede dingen te doen en met elke euro zorgvuldig om te gaan. Op 16 juli 2019 was het zover; in het bijzijn van tal van genodigden werd de eerste kruiwagen met beton gestort. 

Duurzaam en energieneutraal bouwen

De aanvangskosten werden aanvankelijk begroot op € 1.100.000. Gaan we hout en kolen gebruiken voor energie of willen we het ook duurzaam maken en straks ook energie-neutraal zijn? Die keuze kan je maar één keer maken: meedoen aan de vervuiling of duurzaam en op de lange termijn daarmee ook geld besparen? Na gedegen onderzoek in Bosnië is, ondanks een forse investering van warmtepompen en zonnepanelen van € 490.000, toch gekozen voor een energie neutraal systeem. Dit in plaats van het gebruik van kolen en hout, wat voor vieze smog zorgt. Deze keuze komt de gezondheid van de kwetsbare weduwen zeker ten goede. Hierbij komt de hulp van ir. prof. Jouke Post en Roelof Lier goed van pas. Beiden zijn experts in dit onderwerp.

Zorgcentrum weduwen Srebrenica: de bouw vordert.

De bouwfases op een rij

Fase 1 is de bouw van een huisartsenpost annex polikliniek (nr. 1) en is met hulp van donateurs uit het Midden-Oosten uitgevoerd. Dit is klaar.
Fase 2 betreft de volledige bouw van het appartementen-complex (nr 7) voor 38 bewoners en alle gebouwen die nodig zijn om zorg te kunnen leveren. Dit zijn de nummers 2-3-4-5-9 en 10. De kosten hiervoor zijn € 1.570.265,- incl. energie-neutrale installaties en alle installatiekosten.
Fase 3. Dit is de bouw van 8 bungalows, die wordt opgestart na volledige realisering van fase 2 en bij voldoende financiën. Hiervoor worden per bungalow 1 of meer sponsoren gezocht. Kosten € 64.250 per bungalow all-in.

De Gemeente Srebrenica sponsort de kosten van infrastructuur elektra. Door de geplande inzet van vrijwilligers uit Nederland (begin juni) zal tevens een besparing plaatsvinden op kosten van werkuren.

Bouw zorgcentrum weduwen Srebrenica: overzichtsplattegrond

Stand van zaken fondsenwerving

Stichting Proplan zal voor de helft voorzien in de kosten, de andere helft komt uit Bosnië. Per 1 maart 2020 is € 507.000 ingezameld. Nog nodig is € 498.557,- Daarnaast hebben we een aanvraag ingediend bij ‘Wilde Ganzen’ en hopen van hen een substantiële bijdrage te mogen ontvangen.  Bij voldoende financiën zullen eind 2021 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in een eenvoudig, maar keurig éénkamer-appartementje. De exploitatie van het centrum en het leveren van de nodige zorg komt in handen van onze partner MFS Emmaus. De personele bekostiging is gegarandeerd door de Bosnische overheid.

Overigens, in Nederland zou een dergelijk project voor de weduwen van Srebrenica meer dan 8,5 miljoen euro kosten. Dit project vraagt slechts een vierde deel en….. elke cent komt ook terecht bij het goede doel!

Help mee met de bouw

Stichting Proplan gaat ervoor! Wat wilt u doen om de ‘Weduwen van Srebrenica NIET te vergeten en naar hen om te zien? Nu hoop ik dat u niet zegt: ‘Mooi werk, groot respect’…… maar concreet deze weduwen wil steunen met een financiële bijdrage. We kunnen het niet alleen!

We zien uit naar uw hulp op NL44INGB0004350357, Stichting Proplan te Gouda.