Bijbelweek voor Roma-kinderen in Servië

03-08-2016 - Bijbelweek voor Roma-Kinderen in Servië. Onlangs werd er met steun van Stichting Proplan een bijbelweek georganiseerd voor kinderen uit een kleine protestantse kerkgemeenschap van Roma in Zemun, vlakbij Belgrado. De Roma vormen de grootste niet-Slavische minderheid en hebben het zwaar te verduren in Servië. Ze worden nog steeds gediscrimineerd en leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De voorganger van genoemde kerkgemeenschap, zelf een Roma, zet zich met hart en ziel in voor het lot van deze mensen. Voor enkele tientallen kinderen organiseerde hij ...

Lees Meer


Huizenbouw voor de allerarmsten

27-05-2016 - Bouwprojecten: nieuwe huizen in Bosnië Stichting Proplan heeft samen met Verdouw Bouwprojecten een aantal huizen kunnen bouwen in Bosnië. Hieronder geven we u kort een indruk van de gerealiseerde projecten. Een huis voor de familie Šabanovic, Tuzla, Bosnië Een tijdje terug kon u al iets lezen over de plannen en de eerste voorbereidingen voor de bouw van een huis voor de familie Šabanovic, nabij Tuzla in Bosnië. Met hulp van een groep Nederlandse vrijwilligers is een deugdelijke woning gebouwd inclusief fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Er is heel ...

Lees Meer


Renovatie van een school in Modrica

04-05-2016 - Renovatie van een school in Modrica Eerder berichtten wij u al over de plannen van Stichting Proplan om samen met Verdouw Bouwproducten een aantal bouwprojecten uit te voeren. Een daarvan was de renovatie van een school in Modrica. Inmiddels kunnen wij u melden dat de oude school gesloopt is en dat de nieuwe inmiddels is gebouwd. Twee ploegen vrijwilligers uit Nederland hebben geholpen met de opbouw. Blije leerlingen van de school hebben toegekeken bij de bouw. Zij hebben nu eindelijk een fijn klaslokaal!

Lees Meer


Opening gezinsvervangend jongerenhuis

09-01-2016 - Onze partner MFS Emmaus in Klototnica (Bosnië) geeft al jaren huisvesting en veel zorg aan (zwerf)kinderen en tieners. Wie nergens meer gewild is en alles al heeft meegemaakt komt hier binnen, zegt de directeur de heer H. Okanovic. De accommodatie was sterk verouderd en het gebouw waarin de jongeren waren gehuisvest werd in 2012 afgekeurd. Zowel MFS Emmaus en Stichting Proplan lieten het er niet bij zitten en hebben twee jaar lang hard gewerkt om geld bij elkaar te krijgen voor nieuwbouw van een (gezins)vervangend kinderhuis. Dit is in 2015 officieel geopend ...

Lees Meer


Praktische hulp voor de Roma in Servië

30-11-2015 - Het leven is al zwaar voor ‘de gewone man’ van voormalig Joegoslavië maar voor de Roma’s is dat nog vele malen erger. Proplan ondersteunt deze groep mensen via een drietal kleine Roma kerkjes die in de meest schrijnende situaties doen wat gedaan moet worden. Dat zijn hele basale dingen: Zoals voorzien in een fornuis, wat hout voor dat fornuis, een maandelijks voedselpakket voor vrouwen die er alleen voorstaan en onlangs is Sunita geholpen met een eenvoudige woning omdat haar eigen huis van ellende was ingestort.   Hier in te mogen helpen is ...

Lees Meer


Een waterleiding voor Burnica

30-11-2015 - Wij kunnen ons dat niet voorstellen, geen water….. ook niet 50 of 100 meter verder lopen maar echt kilometers verder buiten je dorp...in Europa! Dan met je emmer(s) daar naar toe en weer terug. Elke dag hetzelfde ritueel. In het dorpje Burnica was al jaren geen water. Afgelopen zomer bij een gemiddelde temperatuur van 35 graden is dat onvoorstelbaar. Samen met onze veldwerker en de hulp van de dorpsbewoners is gezorgd dat dit probleem nu achter de rug is.  Op vrijdag 7 december – net voordat de winter in alle hevigheid begon – is het werk in een ...

Lees Meer


Een nieuw dak voor Zeljko in Brcko

30-03-2015 - Lees en kijk  hier hoe op eenvoudige wijze een moeder en haar zoon praktisch werden geholpen door vrijwilligers uit Nederland met een nieuw dak. Eind augustus 2012 toog Willem Pronk samen met drie vrijwilligers naar Bosnië. Vlakbij de stad Brcko woont Zeljko met zijn moeder. Nauwelijks in staat rond te komen omdat hij niet kan werken door zijn handicap wonen zij in erbarmelijke omstandigheden. Zo was er geen geld voor een dak. Pro Plan maakte het mogelijk dat er met mankracht en een gift een dak op het huis geplaats kon worden. (dit bij temperaturen ...

Lees Meer